PDA

View Full Version : Naser Hejazi's take on coaching TM


footballdxb
04-18-2009, 10:52 AM
from goal.com

هرگزسرمربی تیم ملی نمی شومناصر حجازی در شبکه دوم
2009/4/18 14:59:55

ناصر حجازی، سرمربی سابق استقلال همچنان همان است که بود. جذاب، دوست داشتنی و صریح اما این دروازه بان سابق استقلال، همواره در گفت وگوها، نشانه ای از خودبزرگ بینی افراطی به همراه دارد. چیزی که البته مناسب کارنامه نه چندان درخشان مربیگری او نیست.

حجازی که در برنامه ورزش از نگاه دو حاضر شده بود، حرف هایش را درباره تیم ملی با حمله ای ملایم به محمد مایلی کهن سرمربی تیم ملی آغاز کرد و گفت: آقای مایلی کهن با هدایت تیم ملی وارد یک معامله دوسربرد شده است. اگر تیم ببازد وقت نداشته و اگر صعود کنیم او ناجی است. حجازی با اصرار بر این نکته که ایران حتما به جام جهانی صعود خواهد کرد درباره مایلی کهن ادامه داد: ایشان هیچ فداکاری بزرگی انجام نداده است.

اما بخش مهمی از حرف های حجازی به زمانی بازمی گشت که جهانگیر کوثری از او درباره این پرسید که چرا مدیران فوتبال ایران از تجربه وی استفاده نمی کنند. حجازی در پاسخ به این سوال با کمال صراحت چنین گفت: من در دوره داریوش مصطفوی به سمت سرمربی انتخاب شده بودم حتی داریوش خان گفت دستیارانت را انتخاب کن و بازیکنان مورد نظرت را لیست کن. اما همان شب که قرار بود نام من اعلام شود یکی از دوستان علی پروین با من تماس گرفت و گفت که مایلی کهن سرمربی شده. من به داریوش خان زنگ زدم و پرسیدم که ایشان جواب داد؛ من رئیس فدراسیونم و تو منتخب من هستی. اما فردا نام آقای مایلی کهن را اعلام کردند. من آن روز فهمیدم که سرمربی تیم ملی از مجاری بالاتر انتخاب می شود.

حجازی ادامه داد که هرگز در ایران سرمربی تیم ملی نخواهد شد. نکته مهم این است که او با وجود شروع درخشان مربیگری در اواخر دهه 1360 به مرور در کار خودش افت کرد و به جز قهرمانی استقلال که در غیاب پرسپولیس در لیگ به دست آمد هرگز عنوان مهم دیگری را با تیم های مختلفی که در آن حضور داشته کسب نکرده است. خیلی از کارشناسان عقیده دارند با چنین کارنامه ای عدم انتخاب حجازی نیاز به فشارهای فرامتنی ندارد.

Hamid_Blue
04-18-2009, 01:11 PM
from goal.com

هرگزسرمربی تیم ملی نمی شومناصر حجازی در شبکه دوم
2009/4/18 14:59:55

ناصر حجازی، سرمربی سابق استقلال همچنان همان است که بود. جذاب، دوست داشتنی و صریح اما این دروازه بان سابق استقلال، همواره در گفت وگوها، نشانه ای از خودبزرگ بینی افراطی به همراه دارد. چیزی که البته مناسب کارنامه نه چندان درخشان مربیگری او نیست.

حجازی که در برنامه ورزش از نگاه دو حاضر شده بود، حرف هایش را درباره تیم ملی با حمله ای ملایم به محمد مایلی کهن سرمربی تیم ملی آغاز کرد و گفت: آقای مایلی کهن با هدایت تیم ملی وارد یک معامله دوسربرد شده است. اگر تیم ببازد وقت نداشته و اگر صعود کنیم او ناجی است. حجازی با اصرار بر این نکته که ایران حتما به جام جهانی صعود خواهد کرد درباره مایلی کهن ادامه داد: ایشان هیچ فداکاری بزرگی انجام نداده است.

اما بخش مهمی از حرف های حجازی به زمانی بازمی گشت که جهانگیر کوثری از او درباره این پرسید که چرا مدیران فوتبال ایران از تجربه وی استفاده نمی کنند. حجازی در پاسخ به این سوال با کمال صراحت چنین گفت: من در دوره داریوش مصطفوی به سمت سرمربی انتخاب شده بودم حتی داریوش خان گفت دستیارانت را انتخاب کن و بازیکنان مورد نظرت را لیست کن. اما همان شب که قرار بود نام من اعلام شود یکی از دوستان علی پروین با من تماس گرفت و گفت که مایلی کهن سرمربی شده. من به داریوش خان زنگ زدم و پرسیدم که ایشان جواب داد؛ من رئیس فدراسیونم و تو منتخب من هستی. اما فردا نام آقای مایلی کهن را اعلام کردند. من آن روز فهمیدم که سرمربی تیم ملی از مجاری بالاتر انتخاب می شود.

حجازی ادامه داد که هرگز در ایران سرمربی تیم ملی نخواهد شد. نکته مهم این است که او با وجود شروع درخشان مربیگری در اواخر دهه 1360 به مرور در کار خودش افت کرد و به جز قهرمانی استقلال که در غیاب پرسپولیس در لیگ به دست آمد هرگز عنوان مهم دیگری را با تیم های مختلفی که در آن حضور داشته کسب نکرده است. خیلی از کارشناسان عقیده دارند با چنین کارنامه ای عدم انتخاب حجازی نیاز به فشارهای فرامتنی ندارد.

Nice read thanks for sharing.

I don't know who wrote this article but it's full of misleading information. It talks about Hejazi not having any accomplishment as a coach. Seriously? Tell me which Iranian head coach of TM had any accomplishments? One only has to remember that when they talked about Hejazi taking over, it was in 1997 and at that time Hejazi was one of the best coaches in Iran. All of recent coaching misfortunes with Hejazi happened after 1998.

Very inaccurate blog.